MENU

Bootcamp Extreme - první lekce

11.12.2017 (13:58)

Bootcamp Extreme - první lekce

Během prvního tréninku Bootcamp Extreme 2. 1. 2018 si můžete vyzkoušet, s jakou kondicí vstupujete do nového roku. Veteráni tak mohou zavzpomínat na začátky Bootcampu, kde jsme každý nový měsíc testovali nováčky. Samozřejmě přijďte vyzkoušet ať už máte, či nemáte ambice v programu pokračovat:-) 

Po rozcvičení vyzkoušíme výkon v následujícící testové baterii: kliky, shyby, dřepy, prkno, a běh

Jak bude toto testování vypadat?

 

 

 

 

Kliky

Provést maximální počet správného provedení cviku. V dolní poloze kliku je nutný dotek hrudníku s kloboučkem, v horní poloze kliku je nutné dopnout lokty. V horní poloze je dovoleno zůstat maximálně 2 vteřiny.

Dřepy

Provést maximální počet správného provedení cviku ve dvou minutách. V dolní poloze je stehenní kost rovnoběžná se zemí, horní poloha je plný stoj s propnutými koleny.

Shyby

Provést maximální počet správného provedení cviku na pevné nepružné hrazdě podhmatem či nadhmatem. V dolní poloze je nutné propnout lokty. V horní poloze se brada dostane na úroveň hrazdy. Není omezena pauza v dolní ani horní poloze.

Výdrž v podporu na předloktí

Co nejdéle vydržet ve správní poloze cviku – podpor na předloktí (prkno, plank). Tedy celé předloktí je na podložce, mezi nadloktím a předloktím je pravý úhel a mezi nadloktím a trupem také, hlava je v prodloužení páteře.

Běh

Co nejrychleji zaběhnout obrátkovou trať o vzdálenosti 3km.

 

Trenér zde plní funkci rozhodčího a vždy rozhoduje o správném či nesprávném provedení jednotlivých opakování.