MENU

Bootcamp pro firmy

Program Bootcamp pro firmy je určený pro každou firmu, která chce motivovat své zaměstnance a díky pravidelné a systematické fyzické aktivitě je udržovat plné elánu a síly. Díky pravidelné a cíleně připravené pohybové aktivitě dojde ke zlepšení psychického stavu každého jedince a tato skutečnost se přímo projeví zejména v pracovním nasazení. Díky společnému cvičení v uzavřeném kruhu pouze vaší firmy dojde mimo jiné ke zlepšení vzájemných vztahů, čímž dojde k upevnění kolektivu. Nesporným benefitem je skutečnost, že tréninková jednotka je realizována přímo dle dohody s vedením či zaměstnanci v místě, které nejlépe vyhovuje právě vaší firmě. Našim cílem je přinést do každé společnosti zdravý životní styl, prostřednictvím na míru šitých balíčků s ohledem na charakter vykonávané práce, na pracovní rozvrh, životní prostředí a také rozpočet. Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné realizovat tréninkový program přímo v lokalitě, kde se nachází vaše firma, zajistíme pro vás nejbližší vhodné místo v kterékoliv z našich lokalit.

Benefity:

 • Balíček zcela vyhovující vašim požadavkům
 • Možnost realizace benefitů pro zaměstnance
 • Podpora v zapojení vašich zaměstnanců
 • Možnost stát se naším partnerem
 • Logo na této stránce
 • Možnost úhrady formou zaměstnaneckých benefitů

BOOTCAMPS je nejenom výzvou, ale hlavně zážitkem, jako žádný jiný. Bez ohledu na věk, pracovní pozici nebo fyzickou kondici se ponoříte do jiného svět, do světa, který vás nabije energií. Žádný pracovní úkol už nebude představovat problém.

Fit zaměstnanec = Fit firma

Je prokázáno, že pokud firma poskytuje svým zaměstnancům možnost pohybové aktivity, je to pro ni z mnoha hledisek velice výhodné. Pohybová aktivita přináší velké množství benefitů v oblasti tělesného, duševního a sociální zdraví. A pak jednoznačně platí fit zaměstnanec = fit firma.

Pohybový program BOOTCAMPS povede k

 • Zvýšení efektivity a vlastní produktivity zaměstnanců.
 • Snížení aktuální nemocnosti a absence na pracovišti.
 • Dlouhodobému předcházení zdravotním potížím a tzv. presenteeismu v zaměstnání.
 • Zlepšení postoje a loajality k firmě, ke svému nadřízenému
 • Budování vztahů a přátelství mezi kolegy z různých oddělení, podporování partnerství. Každý trénink je vlastně samostatný teambuilding.
 • Zvýšení možnosti přilákat nové kvalitní zaměstnance v podobě atraktivního benefitu.

Pokud máte zájem o tento produkt, prosím kontaktujte nás.

Kontaktujte nás