MENU

Instruktoři

Pokud je to, co potřebujete motivace, abyste dosáhli výsledků, nepotřebujete osobního trenéra, ale potřebujete instruktora BOOTCAMPS.

Všichni naši instruktoři mají odpovídající vzdělání, certifikaci a k tomu navíc mnohaleté osobní zkušenosti. To znamená, že jsou připraveni zvládnout všechny situace, které mohou během tréninků vzniknout. Instruktoři BOOTCAMPS jsou schopní samostatně a rychle reagovat nejenom díky vzdělání v oboru, ale také díky vlastním zkušenostem s náročnou fyzickou aktivitou a pravidelným tréninkem. Tyto zkušenosti jim pomáhají k tomu, aby byli schopní se vcítit do role každého účastníka BOOTCAMPU.

Týmová práce, nadšení a entuziazmus našich instruktorů je to, co dělá BOOTCAMPS tak jedinečný a úspěšný. O veškeré zkušenosti a poznatky ohledně vedení tréninků, jeho skladby a obsahu se instruktoři BOOTCAMPS navzájem informují a tím zdokonalují svoje znalosti ve prospěch našich členů.

Naším hlavním cílem je dosáhnout toho, aby se naši klienti na tréninku cítili uvolněně a zároveň se jim podařilo splnit svá předsevzetí.

Instruktoři BOOTCAMPS se stále vzdělávají a obohacují o nové trendy a tréninkové metody. Jejich vedení je tedy maximálně profesionální a kladou důraz nejen na intenzitu cvičení, ale zaměřují se především na správnou techniku cvičení, odpovídající zátěž a zejména o zdravotní aspekt každého pohybu.

Proč jsme lepší než ostatní?

Víme, co funguje a co ne. Dosáhli jsme toho díky tomu, že máme více než 10 let zkušeností v oblasti outdoor tréninku na jehož rozvoji v České republice máme hlavní podíl. Na každou lekci se instruktoři připravují a všechny programy dlouhodobě plánují s ohledem na množství zkušeností, které mají tak, aby každá lekce byla maximálně efektivní.

Snažíme se vždy dosáhnout toho, aby každá lekce byla pestrá tím, že kombinujeme různorodé pohybové aktivity a také využíváme různé cvičební pomůcky a to po celý rok. Běžnou součástí našich tréninků jsou například pneumatiky, medicinbaly, tyče, zátěžové bagy, expandéry, overbally, švihadla, TRX a mnohé další.

Všichni naši instruktoři vyznávají zdravý životní styl, jehož nedílnou součástí je velké množství pohybových aktivit. Toto svoje přesvědčení a energii se snaží přenést na naše klienty a motivovat je v jejich odhodlání změnit svůj život k lepšímu. Toho se snaží dosáhnout také pozitivním přístupem a smyslem pro humor i během náročného tréninku.