MENU

Bootcamps tréninky během epidemie koronaviru

11.10.2020 (09:16)

Bootcamps tréninky během epidemie koronaviru

Od pondělí 12. 10. 2020 začínají platit nařízení a opatření pro zmírnění epidemie koronaviru, které se výrazně dotýkají také volnočasových sportovních aktivit. 

Vzhledem k povaze našich tréninků, počtu osob, které se jednotlivých lekcí účastní a prostředí ve kterém probíhají považujeme naše tréninky za udržení preventivních opatření (popsáno níže) za málo rizikové a budeme se snažit Vám nabízet naše služby ve stejném formátu jako nadále. Věříme, že zdravý pohyb na čerstvém vzduchu je tím nejlepší pro udržení Vašeho fyzického i psychického zdraví

Přesto prosíme, abyste na tréninku a zároveň před ním a po něm, dodržovali následující pravidla:

- účastni se tréninku, pouze pokud jsi zdráv, pokud se necítíš dobře, na trénink nechoď 

- přijď na trénink už převlečený, na většině lokalit šatny jsou šatny uzavřeny

- během tréninku se snaž udržovat vzdálenost od ostatních 2m, trenér bude tréninky připravovat takovým způsobem, aby to bylo možné

- pokud by ti přišla jakákoli aktivita během tréninku, nepříjemná, nebo vzhledem k situaci nebezpečné, sděl to trenérovi

- dbej pokynů obsluhy a trenéra

Ač je toto období těžké, přejeme si, abychom mohli fungovat co nejdéle a udržet aspoň naši pohybovou aktivitu v relativním normálu. 

Věř pohybu:-)

Váš tým Bootcamps